Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR geeft advies aan de directie van de school en behartigt de belangen van de school, de ouders en het personeel.
De directie van de school is weer verplicht -door de Wet Medezeggenschap Onderwijs- de MR te informeren over allerlei schoolzaken en moet in een aantal gevallen advies of zelfs instemming vragen. De gezamenlijke belangen van alle openbare scholen binnen het schoolbestuur worden weer behartigd door een gemeenschappelijke MR: de GMR.

De oudergeleding:
Jessica Juffer
Leonoor Cherry
De oudergeleding kunt u mail via: mr@de-bellefleur.nl 

Wieteke van Doorn is lid van de GMR van stichting Fluvium

De personeelsgeleding:
Moniek Remmerde: m.remmerde@de-bellefleur.nl
Evelien Groen: e.groen@de-bellefleur.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT