Ouderraad (OR)

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

- Sinterklaasfeest
- Kerstdiner
- Sportdag

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert deze financiën.

Voor elk schoolgaand kind krijgt u in oktober een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit de OBS De Bellefleur om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje en/of het schoolkamp ontvangt u apart rond maart/april.

De leden van de ouderraad zijn:
Crista van Brenk
Sanne Roodbeen
Galinda van Rekum
Susanne Elings
Steffan Hendriksen

Moniek Remmerde (teamlid)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT