Overgang voortgezet onderwijs

Hier kunt u lezen hoe wij vorm geven aan hoe de overgang van unit 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit alles is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs) www.swvbepo.nl.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Bellefleur zal in het schooljaar 2020-2021, net als voorgaande jaren, meedoen aan de IEP Eindtoets. Deze Eindtoets zal plaats vinden op 21 en 20 april.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT