Taken van de VO school

April: 
Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school

Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
April-Mei:
De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school

Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
April: 
Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit

Medio juni: 
VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school

Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Juni:
Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT