Taken van de school

Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan het VO. Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs. Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft. De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid. 

De school informeert conform de POVO procedure de betreffende school voor voortgezet onderwijs. www.swvbepo.nl 

De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om te zetten in een plaatsing. Heeft een leerling de IEP-eindtoets in april beter gemaakt dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouder en leerling. Daarbij worden eveneens de criteria zoals hierboven omschreven sub “schooladvies” in acht genomen. Een enkele hoge(re) eindscore dan verwacht, is dus niet per definitie een argument om het schooladvies aan te passen.
Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast.  Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk.

De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT