Vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt op school iets waar je je onzeker of onprettig bij voelt. Je maakt je zorgen over de sfeer op school of over het pedagogisch klimaat. Of je hebt het gevoel dat het gedrag van iemand die bij de school betrokken is niet door de beugel kan. Je vraagt je af wat je ermee moet hebt behoefte aan een klankbord of uitlaatklep. Het kan ook zijn dat je een concrete klacht hebt over de school.

Binnen de scholen zijn daarvoor natuurlijk de leerkrachten en de directie de eerste aanspreekpunten. Bovendien heeft elke school een interne vertrouwenspersoon. In de meeste gevallen kom je met hen tot een goede oplossing.

Interne vertrouwenspersonen zijn: Juffrouw Leoni de Haard en juffrouw Susanna Boers.

Soms wil je dat niet of kan dat niet. In die gevallen kun je een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord en ondersteuner. Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Fluvium heeft gekozen voor externe vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn voor het bureau De Vertrouwenspersoon. 

Externe vertrouwenspersonen zijn: Herman Tuning en Alie Leutscher. Beide vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en ervaren.

Wanneer je contact opneemt met Bureau De Vertrouwenspersoon, zul je vaak dezelfde dag nog (uiterlijk binnen twee werkdagen) in contact gebracht worden met één van de externe vertrouwenspersonen. Wanneer je een voorkeur hebt voor een vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon, geef dat gerust aan. Uiteraard is het contact met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk, je identiteit zal niet zonder jouw toestemming worden gedeeld met de organisatie.

Wanneer het contact is gelegd met de externe vertrouwenspersoon, zal er eerst in alle rust naar je verhaal worden geluisterd. Daarna zoekt de externe vertrouwenspersoon samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op locatie.

Je kunt de externe vertrouwenspersonen bereiken via:

E: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of via T: 088-1119910

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT