Unit 5 t/m 8


Hoe ziet een dag er in de bovenbouw-unit 5 t/m 8 uit?


Om 8.20 uur gaan de deuren open en komt iedereen naar binnen. Na het ophangen van de jassen en tassen komen de kinderen het leerplein op, waar de juffen staan om hen te begroeten. Om 8.30 uur gaat de bel en start werkblok 1. 

De instructies duren maximaal 30 minuten, per unit, dus in kleine groepen. Hierdoor is het een korte en bondige instructie, waarin we ook een actieve inbreng van de kinderen verwachten. 

In dit werkblok komen onder andere de vakken; taal, rekenen, spelling en technisch lezen aan bod. 

We wisselen elke 30 minuten en hebben de kinderen even de gelegenheid om te bewegen, even een praatje te maken en naar het juiste lokaal/leerplein te gaan. Na de kleine pauze start vervolgens werkblok 2.

Werkblok 1 vloeit over naar werkblok 2 met hierbij nog; automatiseren, woordenschat, stillezen en informatieverwerking. Na de grote pauze start werkblok 3 met hierin; gym, creatieve vakken, gastlessen, 4 x wijzer, taal en rekenspellen, godsdienst en lessen sociaal emotionele ontwikkeling.


Unit 5 t/m 8 (voorheen groep 5, 6, 7 en 8) heeft twee instructielokalen en het leerplein tot hun beschikking. Vanuit de instructie-lokalen kan de leerkracht altijd zicht houden op het leerplein. Daarnaast is er altijd een onderwijskracht die de kinderen begeleidt op het leerplein. Op het leerplein verwerken de kinderen zelfstandig de aangeboden leerstof. Ze kunnen kiezen om individueel, in tweetallen of kleine groepjes te werken. De kinderen zoeken zelf een werkplek uit. Dit kan zijn aan een tafel zitten of staan bij een sta-werkplek. Er is ook een stilte-ruimte waar in stilte gewerkt wordt.


De kinderen werken met een weektaak. Hierop staat een dagplanning met o.a. de instructiemomenten en lessen. Mede hierdoor leren ze beter plannen, zien ze in welke werkruimte ze moeten zijn, en van welke onderwijskracht ze les hebben. De onderwijskrachten zetten in Snappet altijd werkpakketten klaar zodat kinderen altijd verder kunnen werken. 

Op de Bellefleur werken de kinderen met chromebooks waarop o.a. snappet het programma is waarin de kinderen verwerking maken van spelling, rekenen, automatiseren en woordenschat. Voor taal gebruiken we de methode taal op maat. 

We hebben bewust de keuze gemaakt om zowel schriftelijk als digitaal te werken. Het is belangrijk dat kinderen beiden vaardigheden beheersen om een plek te vinden in onze maatschappij.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT