Verlof

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om verlof aan te vragen voor uw kind(eren). Het aanvragen van verlof dient altijd vooraf te gebeuren, met een daarvoor bestemd verlofformulier.

Er zijn twee vormen van verlof:
1. Vakantieverlof: Download hier het formulier voor vakantieverlof
2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden: Download hier het formulier voor overig verlof

Onze school kent naast deze twee wettelijke vormen van verlof, ook nog de mogelijkheid om maximaal 2 dagen per jaar educatief verlof aan te vragen.
Download hier het formulier voor educatief verlof

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT