Verlof

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om verlof aan te vragen voor uw kind(eren). Het aanvragen van verlof dient altijd vooraf te gebeuren, met een daarvoor bestemd verlofformulier.

Er zijn twee vormen van verlof:
1. Vakantieverlof: Download hier het formulier voor vakantieverlof
2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden: Download hier het formulier voor overig verlof

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT