Onderwijs

kronkel

Dit schooljaar ziet de bezetting van onze school er als volgt uit: Unit 1 t/m 4 en Unit 5 t/m 8.

2_Onderwijs

Unit 1 t/m 4

kronkel

De dag van Unit 1 t/m 4 ziet er als volgt uit:
‘s Morgens vanaf 8.20 uur beginnen alle leerlingen van unit 1 t/m 4 in het lokaal van unit 1/2. We openen daar de dag met elkaar en bespreken wat er die dag voor bijzonderheden zijn. Soms doen we ook een gezamenlijke activiteit als dagopening. Zo wordt er bijvoorbeeld na het weekend en na de vakanties een vertelkring gehouden. Daarna gaat unit 3/4 naar hun eigen lokaal of naar het leerplein. Voor iedereen start dan werkblok 1.

 

In unit 1-2 wordt gestart met een kringactiviteit vanuit de methode Schatkist. Samen met Pompom, Loeloe en Zoem leren de kleuters steeds weer wat nieuws. We werken altijd met een thema en alle activiteiten die gedaan worden passen dan ook binnen dit thema. Op deze leeftijd wordt er vooral nog veel geleerd door dingen spelenderwijs aan te bieden en veel ervaringen op te doen. Natuurlijk werken we hiermee volop aan de doelen die nodig zijn om door te stromen naar unit 3 en verder. Doelen waar we bijvoorbeeld aan werken zijn: woordenschat, letter/cijfer kennis, beginnende lees/reken vaardigheden, logisch denken, geheugen en voorbereidend schrijven. Maar ook sociale vaardigheden, knutselen, muziek, drama en gym komen wekelijks voor in het programma. De leerlingen van unit 2 sluiten regelmatig aan bij instructiemomenten van unit 3. Bij het aanbieden van nieuwe letters, de beginselen van het rekenen en woordenschatlessen.

 

Na de kringactiviteit is het werk/speeltijd. De kleuters doen dan een opdracht van het planbord, werken met ontwikkelingsmateriaal of spelen in de hoeken. Tijdens de werk/speeltijd heeft de leerkracht tijd voor begeleiding. Soms worden er activiteiten gedaan met een kleine groep of individuele kinderen. Daarnaast besteed de leerkracht tijd aan het observeren.

 

Na werkblok 1 is het tijd voor de kleine pauze. Even lekker wat drinken en groente/fruit eten. Tijdens dit pauze moment zitten de kinderen in het eigen lokaal en wordt er voorgelezen of een aflevering van school-tv gekeken. Na het eten en drinken gaan we lekker naar buiten voor een frisse neus. Dan begint werkblok 2. Deze heeft eigenlijk dezelfde opbouw als werkblok 1. Eerst een kringactiviteit en daarna werk/speeltijd.

 

Tegen 11.45 uur gaan we opruimen om te gaan lunchen. De lunch eten we op het leerplein, met alle leerlingen van unit 1 t/m 8 bij elkaar. De leerlingen mogen zelf kiezen waar ze gaan zitten en bij wie. Na de lunch verwachten wij van alle leerlingen dat ze zelf hun tafeltje opruimen en even netjes schoonmaken met een doek. Hierna kunnen ze weer even lekker buiten gaan spelen.

 

In de middag hebben we dan nog werkblok 3. Ook hier is de opzet hetzelfde als bij werkblok 1 en 2. Na de kringactiviteit is er werk/speeltijd. Vaak is er voor unit 1-2 in de middag ook nog even tijd om nog een keer buiten te spelen.

 

Aan het eind van de middag ruimen we met zijn allen het lokaal op voor de volgende dag. Iedereen heeft een taak en zo zorgen we er met zijn allen voor dat de klas netjes blijft. Ook wordt er aan het einde van de dag nog even voorgelezen. In de rij lopen we dan al zingend naar het hek, waar de ouders alweer op ons staan te wachten.

Unit 5 t/m 8

kronkel

Hoe ziet een dag er in de bovenbouw-unit 5 t/m 8 uit?
Om 8.20 uur gaan de deuren open en komt iedereen naar binnen. Na het ophangen van de jassen en tassen komen de kinderen het leerplein op, waar de juffen staan om hen te begroeten. Om 8.30 uur gaat de bel en start werkblok 1.
De instructies duren maximaal 30 minuten, per unit, dus in kleine groepen. Hierdoor is het een korte en bondige instructie, waarin we ook een actieve inbreng van de kinderen verwachten.
In dit werkblok komen onder andere de vakken; taal, rekenen, spelling en technisch lezen aan bod.
We wisselen elke 30 minuten en hebben de kinderen even de gelegenheid om te bewegen, even een praatje te maken en naar het juiste lokaal/leerplein te gaan. Na de kleine pauze start vervolgens werkblok 2.
Werkblok 1 vloeit over naar werkblok 2 met hierbij nog; automatiseren, woordenschat, stillezen en informatieverwerking. Na de grote pauze start werkblok 3 met hierin; gym, creatieve vakken, gastlessen, 4 x wijzer, taal en rekenspellen, godsdienst en lessen sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Unit 5 t/m 8 (voorheen groep 5, 6, 7 en 8) heeft twee instructielokalen en het leerplein tot hun beschikking. Vanuit de instructie-lokalen kan de leerkracht altijd zicht houden op het leerplein. Daarnaast is er altijd een onderwijskracht die de kinderen begeleidt op het leerplein. Op het leerplein verwerken de kinderen zelfstandig de aangeboden leerstof. Ze kunnen kiezen om individueel, in tweetallen of kleine groepjes te werken. De kinderen zoeken zelf een werkplek uit. Dit kan zijn aan een tafel zitten of staan bij een sta-werkplek. Er is ook een stilte-ruimte waar in stilte gewerkt wordt.

 

De kinderen werken met een weektaak. Hierop staat een dagplanning met o.a. de instructiemomenten en lessen. Mede hierdoor leren ze beter plannen, zien ze in welke werkruimte ze moeten zijn, en van welke onderwijskracht ze les hebben. De onderwijskrachten zetten in Snappet altijd werkpakketten klaar zodat kinderen altijd verder kunnen werken.

 

Op de Bellefleur werken de kinderen met chromebooks waarop o.a. snappet het programma is waarin de kinderen verwerking maken van spelling, rekenen, automatiseren en woordenschat. Voor taal gebruiken we de methode taal op maat.
We hebben bewust de keuze gemaakt om zowel schriftelijk als digitaal te werken. Het is belangrijk dat kinderen beiden vaardigheden beheersen om een plek te vinden in onze maatschappij.

SchoolOndersteuningsProfiel

kronkel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP beschrijft welke zorg en ondersteuning een school wel en niet kan bieden. Hierbij is van belang welke expertise een school in huis heeft en hoe het onderwijs georganiseerd is.