Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over onze schooltijden. Daarnaast over onze ouderraad en Medezeggenschapsraad.

3_Ouders

Nieuwe ouders

kronkel

We nodigen u van harte uit om ook een kijkje te komen nemen in onze school! Dan krijgt u een indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in de school. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Voor een rondleiding en kennismakingsgesprek maakt u een afspraak met onze directeur Stefan Teunissen.

Schooltijden en roosters

kronkel

Op onze school hanteren we een continurooster met 5 gelijke dagen. Alle leerlingen hebben het volgende rooster:

 

Maandag 08:30 tot 14:00
Dinsdag 08:30 tot 14:00
Woensdag 08:30 tot 14:00
Donderdag 08:30 tot 14:00
Vrijdag 08:30 tot 14:00

 

Op vrijdag zijn de kleuters van unit 1/2 altijd om 12:00 uur vrij.

 

De deuren gaan 's morgens om 08:20 uur open en de lessen starten precies om 08:30.

 

Omdat wij werken met een continurooster moeten de leerlingen elke dag een tussendoortje en drinken meenemen en ook een lunch en drinken. Bij eten en drinken kunt u meer lezen over onze schoolafspraken ten aanzien van eten en drinken.

Gymlessen

kronkel

In unit 1/2 wordt op diverse manieren aandacht besteed aan de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks is er tijd om lekker te bewegen op het plein of in het speellokaal. Tijdens de lessen in het speellokaal dragen de kinderen ondergoed en gymschoenen, deze het liefst zonder veters i.v.m. het tijdrovende "knoopwerk". Ouders zorgen er zelf voor dat de schoenen van een naam worden voorzien. Op woensdag gaan de leerlingen van unit 1/2 samen met de leerlingen van unit 3/4 gymmen in de grote sporthal.

 

De leerlingen van de units 1 t/m 8 krijgen op woensdag gym in sporthal de Eng op 10 minuten loopafstand. Sportbroek, shirt en gymschoenen zijn verplicht voor de units 3 t/m 8. Unit 1/2 moet in ieder geval gymschoenen hebben. De lessen in de sporthal worden verzorgd door de eigen groepsleerkracht.

298307_gymles

Ouderraad (OR)

kronkel

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstdiner
  • Sportdag

 

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert deze financiën.

 

Voor elk schoolgaand kind krijgt u in oktober een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit de OBS De Bellefleur om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje en/of het schoolkamp ontvangt u apart rond maart/april.

 

De leden van de ouderraad zijn:

  • Crista van Brenk
  • Sanne Roodbeen
  • Galinda van Rekum
  • Susanne Elings
  • Steffan Hendriksen
  • Moniek Remmerde (teamlid)

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR geeft advies aan de directie van de school en behartigt de belangen van de school, de ouders en het personeel.
De directie van de school is weer verplicht -door de Wet Medezeggenschap Onderwijs- de MR te informeren over allerlei schoolzaken en moet in een aantal gevallen advies of zelfs instemming vragen. De gezamenlijke belangen van alle openbare scholen binnen het schoolbestuur worden weer behartigd door een gemeenschappelijke MR: de GMR.

 

De oudergeleding:

 

Wieteke van Doorn is lid van de GMR van stichting Fluvium

 

De personeelsgeleding: