Luizenteam

kronkel

Wie zitten er in het luizenteam?

  • Sandra Dul, moeder van Roan en Sophie
  • Sylvia Zoetekouw, moeder van Esmee
  • Marieke van Eck, moeder van Fay
  • Fenneke van Tuil, moeder van Sacha
  • Ilona van Baal, moeder van Jalyssa
  • Bianca van Gessel, moeder van Neline en Marinde
  • Aurora Meerveld, moeder van Mieke, Siem en Annepiet
  • Margriet de Groot, leerkracht

Wat doet het luizenteam?

kronkel

Op elke basisschool steken regelmatig hoofdluizen de kop op, zo ook op de PWA. Iedereen kan worden besmet met hoofdluis (groot-klein-blond-donker-schoon-ongewassen) en het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel zeer besmettelijk en de bestrijding ervan kost veel tijd en moeite. Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis is het heel belangrijk dat er openlijk over gepraat kan worden met ouders, kinderen en leerkrachten.

Op onze school is er een hoofdluisteam actief, dat als doel heeft om eventuele besmettingen met hoofdluis te signaleren. Controle  van groep 1 tot en met 8 vindt na elke vakantie plaats in de teamkamer. De leerkrachten worden alleen op eigen verzoek gecontroleerd. Indien er luizen en/of levende neten zijn gevonden worden de betrokken ouders telefonisch door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht en van advies voorzien. Als de ouder(s)/verzorger(s) niet direct telefonisch bereikbaar zijn, dan wordt een brief meegegeven, waarin staat vermeld dat er hoofdluis is gevonden bij het kind. In dat laatste geval worden de ouders alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk benaderd. Daarnaast krijgen alle kinderen een brief mee naar huis. Daarin wordt alle ouder(s)/verzorger(s) verzocht hun kinderen nog eens extra te controleren en in geval van besmetting de groepsleerkracht op de hoogte te stellen.
In geval van besmetting wordt altijd een hercontrole ingepland die in de regel  2 weken later plaatsvindt. Van de betrokken ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk actie ondernemen.  Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding en is dus van groot belang. De meest betrouwbare methode is zorgvuldig kammen met een netenkam. Op www.youtube.nl ‘De Truc 11: Pak luizen aan’ staat een filmpje voor meer informatie over het kammen. Als het met deze methode niet lukt om van de luizen af te komen, dan kan er (náást het kammen!) een bestrijdingsmiddel worden gebruikt. Dit middel is te koop bij drogist of apotheker en het is belangrijk dat de gebruiksaanwijzing zeer nauwkeurig wordt opgevolgd. Onze school adviseert een anti-hoofdluismiddel met als werkzaam bestanddeel Dimeticon. Als er na verschillende controles nog steeds luizen en/of levende neten worden aangetroffen, dan maakt de groepsleerkracht een afspraak met de ouder(s)/verzorger(s) om dit te bespreken. Waar nodig worden verdere stappen ondernomen.  Als er bij (her)controle  geen luizen en/of levende neten worden gevonden, dan blijft hercontrole achterwege.
Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Een besmetting hiermee kan dus gemakkelijk én overal worden opgelopen. Niets om je voor te schamen dus. Wél is het zaak deze ongenode en hinderlijke gast zo snel mogelijk het hoofd te bieden. Het beestje weet namelijk in rap tempo een aantal disgenoten te regelen en honkvast zijn ze niet bepaald. Regelmatig kammen is het devies. Met elkaar kunnen we proberen de hoofdluis buiten de PWA-schooldeuren te houden.

Kijk voor nadere informatie ook eens op:

Of lees het hoofdluisbeleid van de PWA school via onderstaande knop