Groep 3

kronkel

Welkom in groep 3-4!
In de klas zitten 16 leerlingen, 9 leerlingen in groep 3 en 7 leerlingen in groep 4.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Nori voor de klas. Op woensdag geeft juf Marieke les.
Middels deze brief willen wij u op de hoogste stellen wat u en uw kind het komende schooljaar te wachten staat.

Organische vorm scholen

Werken in groep 3-4

kronkel

Organisatie: Hoe ziet een dag eruit?
De deur gaat ‘s ochtends om 8.20 uur open en dan mogen de leerlingen naar binnen. De jas wordt in de luizenzak gestopt en de tas wordt aan de kapstok gehangen. De leerlingen begroeten de leerkracht, pakken hun chromebook en de weekplanner en gaan aan de slag.
Om 8.30 uur start de les. De leerkracht bespreekt de dagplanning met de kinderen, zodat iedereen weet wat er die dag gaat gebeuren. Daarna krijgt de eerste groep instructie. De andere groep gaat zelfstandig aan de slag. Vervolgens wisselt dit en krijgt de andere groep instructie. Tussen de instructiemomenten loopt de leerkracht rondes in de klas. Als een leerling eerder een vraag heeft, mag hij/ zij een vraag stellen aan zijn buurman/buurvrouw. Kan hij/zij niet helpen, moet de leerling de vraag overslaan en de vraag bewaren totdat de leerkracht haar ronde loopt.

Er zijn ook momenten waarbij beide groepen zelfstandig moeten werken, zodat de leerkracht met leerlingen individueel of in kleine groepjes kan werken.
De dag wordt afgesloten met opruimen, een afzwaaier, een spelletje of er wordt (voor)gelezen. Een afzwaaier is dat de leerkracht een vraag stelt over de geleerde stof van die dag. De leerlingen schrijven het antwoord op een post-it en plakken dit bij het verlaten van het lokaal op de deur. Zo kan de leerkracht bepalen of de leerlingen een bepaald lesdoel beheersen.

Verjaardag vieren
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! De kinderen mogen om 10.00 trakteren. Voor traktatie-ideeën is er een map op school aanwezig. Deze mag u altijd lenen om rustig thuis in te kijken. Wilt u laten weten wanneer uw kind gaat trakteren?

 

Hoofdluis
Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig controleren? Mocht u luizen en/of neten vinden, dan horen wij het graag.

 

Chromebook
Groep 3 krijgt een chromebook te leen om VLL en rekenen mee te verwerken.
Om het geluid goed te kunnen gebruiken zonder dat anderen er last van hebben, is het de bedoeling dat alle leerlingen een koptelefoon van thuis meenemen.
Ook wordt er gewerkt met Junior Einstein. Dit is een oefenprogramma waarbij de kinderen op hun eigen niveau oefenen. De leerlingen kunnen hier ook thuis mee oefenen.
De kinderen hebben een koptelefoon of oortjes nodig. Graag zo snel mogelijk mee naar school geven.

 

Groepjes wisselen
1 keer per maand wisselen de leerlingen van groepjes. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met iedereen leren samenwerken.

 

Vakinhoudelijke informatie
In groep 3 krijgen de kinderen les in verschillende vakken. Hieronder volgt een overzicht van de gegeven vakken, de gebruikte methodes en een korte uitleg per vakgebied.

 

Sociaal-emotioneel leren
Kwink is de methode die we gebruiken voor sociaal-emotioneel leren op school. Om de week wordt er een nieuw onderwerp behandeld.

 

Aanvankelijk lezen
Wat een leuk jaar voor groep 3!
Zij kennen nu al best wel veel letters en kunnen al een paar korte woordjes lezen, maar aan het einde van dit schooljaar kennen ze alle letters en kunnen ze al vloeiend teksten lezen!!! Hiervoor maken we gebruik van de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen (VLL): Kim-versie.
Hierin zit technisch en begrijpend lezen, spelling (halverwege het jaar gaan we ook Staal gebruiken voor spelling) en woordenschat verwerkt.
Aan het begin van elke kern krijgen de leerlingen een ouderbrief met informatie mee.
Ook zullen de kinderen al een beetje “huiswerk” krijgen: een leesboekje om samen uit te lezen. Door elke dag zo’n 10 minuten met uw kind te lezen, worden de letters nog beter geautomatiseerd en zal het lezen steeds makkelijker worden!

 

Rekenen
En natuurlijk gaan we ook rekenen. We werken met de methode Pluspunt 4. We zullen in het begin veel met getalbegrip bezig zijn en zullen ook veel gaan automatiseren. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen vlot + en - sommen tot 20 uit kunnen rekenen, springen op de getallenlijn, ze kunnen al herhaald optellen, beheersen het begin van klokkijken, ze hebben inzicht in de getallen tot 50 en nog veel meer!

 

Spelling
Halverwege het schooljaar gaan we voor spelling werken met de methode STAAL. Een methode die spelling en grammatica combineert.

 

Schrijven
De schrijfmethode is Pennenstreken. In groep 3 oefenen de leerlingen om een leesbaar en goed handschrift te ontwikkelen.

 

Engels
Wij werken met de methode Blink Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen.

 

Crea
Vrijdagmiddag gaan de leerlingen aan de slag met de creatieve vakken. Tekenen, muziek, drama en handvaardigheid worden wisselend aangeboden. Dit schooljaar komen er ook weer vakdocenten op school om deze vakken te geven.

 

Gymnastiek
Op dinsdag en donderdag gymmen de leerlingen.. Gymkleding en schoenen zijn verplicht.

 

Communicatie
3 keer per jaar zijn er ouder-kindgesprekken. Mocht er tussendoor iets zijn, kunt u altijd contact opnemen via de mail, de telefoon of na schooltijd even binnenlopen.
Zit u iets dwars, laat het ons weten!
Via Parro houden we u op de hoogte van alle belangrijke schoolzaken en over de activiteiten in de klas.

 

Contact
- Website: www.pwa-echteld.nl
- Parro
- Telefoon: 0344-641436
- Mail: n.kramer@pwa-echteld.nl en m.barten@pwa-echteld.nl